Aanmelden

Enthousiast geworden? Word lid van AGA en sport met ons mee! Je mag altijd eerst 2 proeflessen meedoen om te ontdekken of het naar je zin is. Je kunt vrijblijvend aan het begin van de les binnenlopen of vooraf telefonisch contact opnemen met een van de Bestuursleden.

Wil je lid worden van AGA, vraag dan het inschrijf- en incassoformulier bij de dansdocente en lever dit ingevuld en ondertekend in. Het inschrijf- en incassoformulier kan je HIER downloaden.

Na ontvangst van de formulieren wordt de contributie automatisch per kwartaal geïncasseerd.

Dance 1 | € 13,25 per maand
Dance 2 | € 13,25 per maand
Dance 3 | € 13,25 per maand
Dance 4 | € 13,25 per maand
Dance 5 | € 13,25 per maand

Aerobics high impact | € 16,00 per maand

Demo groep | € 16,00 per maand
Body & Dance | € 16,00 per maand

Opzegging geschiedt schriftelijk per kwartaal.

Graag je afmelding mailen naar info@agasport.nl en doorgeven aan de betreffende dansdocente.

Bij tussentijdse opzeggingen wordt geen contributie terugbetaald.

- De leden dienen zich tijdens de les te houden aan de voorgeschreven regels betreffende kleding en gedrag in de leszaal. 
- AGA stelt zich niet aansprakelijk voor blessures opgelopen tijdens de lessen. 
- AGA stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van verlies of diefstal van eigendommen tijdens de les. 
- Opzegging geschiedt schriftelijk per kwartaal. Graag je afmelding mailen naar info@agasport.nl en doorgeven aan de betreffende dansdocente. 
- Er zal geen contributie worden terugbetaald bij tussentijdse opzeggingen. 
- Kosten betreffende vernielingen in en rond de zaal zullen worden verhaald op de dader. 
- De vakantieperiode is evenredig verrekend in de contributie. Het tijdig stopzetten van de contributie is alleen mogelijk bij langdurige blessures of langdurig verblijf in het buitenland wegens stage of werk. 
- De leszaal mag alleen betreden worden met schone sportschoenen. 
- Er mag niet worden gegeten in de leszaal. 
- Gevonden voorwerpen worden in een centrale kast bewaard. Dit kun je navragen bij de dansdocente.