Aanmelden

Ben je enthousiast geworden? Wordt lid van AGA en dans met ons mee!

Je mag altijd eerst 2 proeflessen meedoen om te ontdekken of het bij je past.
Je kunt altijd vooraf via de email contact opnemen met een van de bestuursleden of dansjuffen om een les mee te doen.
Tot de volgende dansles!

Wilt u of uw kind lid worden van AGA? Het inschrijf- en incassoformulier kunt u HIER downloaden. Het formulier vult u in, slaat u op met als titel: uw naam + achternaam en de datum en vervolgens kunt u het HIER-INLEVEREN. Vergeet niet het juiste bestand in te leveren.

Na ontvangst van de formulieren wordt de contributie automatisch per kwartaal geïncasseerd van uw rekening.

 • Dance 1 | € 15,00 per maand
 • Dance 2 | € 15,00 per maand
 • Dance 3 | € 15,00 per maand
 • Dance 4 | € 15,00 per maand
 • Dance 5 | € 15,00 per maand
 • Demo groep | € 17,75 per maand
 • Body & Dance | € 17,75 per maand

Opzegging geschiedt schriftelijk per kwartaal.

Als je je wilt afmelden, mail dan naar info@agasport.nl en geef het door aan één van de dansjuffen.

Bij tussentijdse opzeggingen wordt geen contributie terugbetaald.

 • De leden dienen zich tijdens de les te houden aan de voorgeschreven regels betreffende kleding en gedrag in de leszaal.
 • Eten is niet toegestaan in de leszaal.
 • AGA stelt zich niet aansprakelijk voor blessures opgelopen tijdens de lessen. 
 • AGA stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van verlies of diefstal van eigendommen tijdens de les. 
 • Opzegging geschiedt schriftelijk per kwartaal.
 • Er zal geen contributie worden terugbetaald bij tussentijdse opzeggingen.
 • Kosten betreffende vernielingen in en rond de zaal zullen worden verhaald op de dader.
 • De vakantieperiode is evenredig verrekend in de contributie.
 • Het tijdig stopzetten van de contributie is alleen mogelijk bij langdurige blessures of langdurig verblijf in het buitenland wegens stage of werk.
 • De leszaal mag alleen betreden worden met schone sportschoenen.
 • Gevonden voorwerpen worden in een centrale kast bewaard. Dit kun je navragen bij de dansdocenten.